Θέση Ανάνηψης / Ασφαλείας


Ένας ασθενής που δεν ανταποκρίνεται, αλλά αναπνέει κανονικά, διατρέχει κίνδυνο θανάτου σε περίπτωση απόφραξης του αεραγωγού του. Τοποθετώντας τον στη θέση ανάνηψης, εξασφαλίζετε ότι ο αεραγωγός του διατηρείται ανοιχτός και ελεύθερος. 

Η απελευθέρωση ενός φραγμένου αεραγωγού έχει προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης ανησυχίας για πιθανό τραυματισμό στον αυχένα ή την πλάτη. Εάν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη και ο ασθενής αναπνέει κανονικά, πρέπει να τον αφήσετε στη θέση που τον βρήκατε . 

Στην εικόνα αποτυπώνεται ο τρόπος τοποθέτησης ενός ενήλικα ή παιδιού στη θέση ανάνηψης

Αφού τοποθετήσετε τον ασθενή στη θέση ανάνηψης: 

ƒ Καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή στείλτε κάποιον άλλο να το κάνει 

ƒ Ελέγχετε διαρκώς αν ο ασθενής αναπνέει 

ƒ Κρατήστε τον ασθενή ζεστό χρησιμοποιώντας μια κουβέρτα ή ένα παλτό 

ƒ Εάν ο ασθενής χρειαστεί να παραμείνει στη θέση ανάνηψης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φροντίστε να τον γυρνάτε από τη μία πλευρά στην άλλη κάθε 30 λεπτά 

ƒ Οι γυναίκες που βρίσκονται στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης πρέπει ιδανικά να παραμένουν στην αριστερή πλευρά τους 
Ρωτήστε μας . .