Πνιγμονή σε βρέφη 


Σε όλα τα βρέφη και τα παιδιά, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε είναι να τους ενθαρρύνετε να βήξουν. Εάν ο βήχας δεν έχει αποτέλεσμα, δώστε πέντε χτυπήματα στην πλάτη. Στα μεγαλύτερα παιδιά, χρησιμοποιήστε την ίδια τεχνική για τα χτυπήματα στην πλάτη όπως στους ενήλικες . 

Τα βρέφη και τα μικρότερα παιδιά πρέπει να υποστηρίζονται σε θέση με το κεφάλι προς τα κάτω. Ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος του παιδιού, αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά μήκος του αντιβραχίου ή εγκάρσια επάνω στην «ποδιά» του διασώστη. 

Το κεφάλι του παιδιού πρέπει να στηρίζεται με την παλάμη του χεριού, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα αυτού του χεριού για τη συγκράτηση του στόματος σε ανοιχτή θέση. Το αντιβράχιο πρέπει να έχει μια ελαφριά κλίση προς τα κάτω, διευκολύνοντας την έξοδο του αντικειμένου που έχει φράξει τον αεραγωγό από το στόμα. 

Δώστε πέντε χτυπήματα στην πλάτη, όπως θα κάνατε σε έναν ενήλικα, αλλά πιο απαλά . Εάν αυτό δεν απομακρύνει το αντικείμενο, το επόμενο βήμα εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού: 

ƒ Στα βρέφη χρησιμοποιούνται οι θωρακικές ωθήσεις o Πραγματοποιήστε έως και 5 θωρακικές ωθήσεις. Αυτές είναι ίδιες με τις θωρακικές συμπιέσεις, αλλά πραγματοποιούνται με πιο αργό ρυθμό . o Στόχος είναι η χαλάρωση της απόφραξης με κάθε ώθηση και όχι η εκτέλεση και των πέντε ωθήσεων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ελέγχετε για ενδεχόμενη βελτίωση μετά από κάθε ώθηση. 

ƒ Στα παιδιά χρησιμοποιούνται οι κοιλιακές ωθήσεις (σύμφωνα με την τεχνική για ενήλικες, Στα βρέφη και τα παιδιά, τα 5 χτυπήματα στην πλάτη πρέπει να πραγματοποιούνται εναλλάξ με 5 θωρακικές ωθήσεις ή 5 κοιλιακές ωθήσεις, αντίστοιχα. Εάν το βρέφος ή το παιδί σταματήσει να ανταποκρίνεται, πρέπει να ξεκινήσετε ΚΑΡΠΑ (όπως περιγράφεται παραπάνω).


Ρωτήστε μας ..