112 - Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης

2023-02-11

Σήμερα γιορτάζει ένας σπουδαίος αριθμός που θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε..Η Ευρωπαϊκή Ημέρα του αριθμού 112, καθιερώθηκε να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου σε όλη την Ευρώπη.

Ο αριθμός 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην προώθηση της ύπαρξης και της κατάλληλης χρήσης του, ως πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.Το «112» αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Είναι ενιαίος για όλες τις χώρες της Ε.Ε και έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί τους πολίτες σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε και αν βρεθούν και χρειαστούν βοήθεια από πχ. αστυνομία, πυροσβεστική κλπ. 

 Η κλήση στο «112» μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή (σταθερό ή κινητό τηλέφωνο) και είναι χωρίς χρέωση. Ο αριθμός αυτός λειτουργεί και στην Ελλάδα και εξυπηρετεί και πολίτες άλλων χωρών της Ε.Ε που βρίσκονται στη χώρα μας και χρειάζονται βοήθεια.

Στην τηλεφωνική κλήση απαντά αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό, με το οποίο ο καλών μπορεί να επικοινωνήσει σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.