Επίθεση με οξύ


Οι επιθέσεις με διαβρωτικές ουσίες λαμβάνουν χώρα ολοένα και πιο συχνά. 

Ως Πρώτος Βοηθός, οι αρχικές ενέργειές σας είναι σαφείς, αποτελεσματικές και μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην έκβαση του θύματος μιας τέτοιας επίθεσης. 

Μόλις βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πλησιάσετε με ασφάλεια, η αλληλουχία των ενεργειών σας έχει ως εξής: Όταν βοηθάτε ένα θύμα επίθεσης με οξύ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν θα μολυνθείτε κι εσείς. Όταν αφαιρείτε τα ρούχα του θύματος, προσπαθήστε να προστατευτείτε τυλίγοντας τα χέρια σας με πλαστικές σακούλες, φορώντας γάντια (εάν υπάρχουν) και μην αγγίζοντας καμία εμφανώς μολυσμένη περιοχή του σώματος του θύματος ή των ρούχων του. 

Τι πρέπει να κάνετε: 

ƒ Ακολουθείτε πάντα την προσέγγιση DRS-ABCD 

ƒ Δροσίστε το έγκαυμα, και όχι τον ασθενή, χωρίς να χρησιμοποιήσετε πάγο 

ƒ Διατηρήστε τον ασθενή ζεστό 

ƒ Η χρήση άφθονου τρεχούμενου νερού βρύσης είναι ιδανική για την έκπλυση και απομάκρυνση της διαβρωτικής ουσίας, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα απλά υγρά. Ιδανικά, η έκπλυση πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 20 λεπτά 

ƒ Αποφύγετε τη διάχυση της μόλυνσης από την εκτεθειμένη περιοχή σε άλλα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια της έκπλυσης Δηλητηρίαση ή εκούσια υπερδοσολογία


Ρωτήστε μας ..