Εγκεφαλικό επεισόδιο


Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι συχνό φαινόμενο και πλέον υπάρχουν θεραπείες, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις εκβάσεις για πολλούς ασθενείς. Στις περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου, η έγκαιρη αναγνώριση από τον Πρώτο βοηθό μπορεί να κάνει τη διαφορά. 

Η προσέγγιση συνοψίζεται ως εξής: Τα χαρακτηριστικά ενός εγκεφαλικού επεισοδίου μπορεί να περιλαμβάνουν: 

ƒ Αδυναμία μυών προσώπου & γλώσσας 

ƒ Αδυναμία ή αλλοιωμένη αίσθηση στη μία πλευρά του σώματος 

ƒ Τραύλισμα ή δυσκολία στην ομιλία 

ƒ Αλλοιωμένη όραση ή απώλεια όρασης 

ƒ Απώλεια συντονισμού 

ƒ Σύγχυση ή αποπροσανατολισμός 

Τι πρέπει να κάνετε: 

ƒ Ακολουθήστε την προσέγγιση DRS-ABCD 

ƒ Καθησυχάστε τον ασθενή και διατηρήστε τον σε άνετη θέση 

ƒ Εάν ο ασθενής έχει μειωμένο επίπεδο ανταπόκρισης, τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης }

Αναγνωρίστε το εγκεφαλικό επεισόδιο


Ρωτήστε μας ..