Εγκαύματα και ζεματίσματα


Η άμεση έκθεση σε φλόγα ή καιόμενα υλικά, ειδικά σε κλειστό χώρο, μπορεί να οδηγήσει σε εισπνοή καυτών αερίων ή/και θερμικό τραυματισμό στο στόμα και τον αεραγωγό. Η κατάσταση αυτή μπορεί γρήγορα να προκαλέσει απειλητικά για τη ζωή προβλήματα, τα οποία χρήζουν επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερώσετε τον ηλεφωνητή της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ότι υποπτεύεστε έγκαυμα στον αεραγωγό. 

Σε περίπτωση εγκαύματος ή ζεματίσματος, το κρύωμα της περιοχής του εγκαύματος θα ελαττώσει τον πόνο, το οίδημα και τον επακόλουθο κίνδυνο σχηματισμού ουλής. 

Όσο ταχύτερα και όσο περισσότερη ώρα κρυώσει ένα έγκαυμα, τόσο μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις του τραυματισμού. 


Βασικές αρχές

ƒ Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να παράσχετε τη βοήθειά σας με ασφάλεια

ƒ ΜΗΝ επιχειρήσετε να αφαιρέσετε οτιδήποτε προεξέχει από την περιοχή του εγκαύματος

ƒ ΜΗΝ κρυώσετε υπερβολικά τον ασθενή - κρυώστε μόνο την περιοχή του εγκαύματος

ƒ ΜΗ χρησιμοποιήσετε γαλακτώματα, αλοιφές ή κρέμες

ƒ ΜΗ χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητους επιδέσμους

ƒ ΜΗΝ τρυπήσετε τις φυσαλίδες, εάν υπάρχουν

Τι μπορείτε να κάνετε:

ƒ Ακολουθείτε πάντα την προσέγγιση DRS-ABCD

ƒ Κρατήστε την περιοχή του εγκαύματος κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό (ΟΧΙ παγωμένο νερό) για τουλάχιστον 20 λεπτά. Το κρύωμα μεγάλων εγκαυμάτων σε παιδιά ενέχει τον κίνδυνο υποθερμίας και πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί αυτό

ƒ Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο κρύο νερό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κρύο υγρό, όπως π.χ. αναψυκτικά

ƒ Αφαιρέστε τα κοσμήματα που βρίσκονται κοντά στο καμένο δέρμα

ƒ Καλύψτε με ένα αποστειρωμένο επίθεμα, εάν υπάρχει

ƒ Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε λωρίδες πλαστικής μεμβράνης στην κρυωμένη καμένη περιοχή, χωρίς όμως να τις τυλίξετε γύρω από το μέλος

ƒ Για μεγάλα ή σοβαρά εγκαύματα, είναι απαραίτητη η ιατρική βοήθεια. Πολλοί ασθενείς θα χρειαστούν ιατρική βοήθεια για την ανακούφιση από τον πόνο

ƒ Εάν υπάρχουν σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας,

Για χημικά εγκαύματα, ειδικά από διαβρωτικές ουσίες ή επιθέσεις με άγνωστη χημική ουσία.

Εάν ένα άτομο φλέγεται, προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά ακολουθώντας την τεχνική «Σταμάτα, Πέσε κάτω και Κυλίσου» (STOP - DROP - ROLL).


Ρωτήστε μας ..