Αλλεργικές αντιδράσεις


Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι πολύ συχνό φαινόμενο και συνήθως απαιτούν μόνο συμπτωματική θεραπεία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ασθενής γνωρίζει τι είναι αυτό που προκάλεσε το πρόβλημα. Ορισμένοι από τους συνηθέστερους παράγοντες που προκαλούν αλλεργίες είναι τα φιστίκια, τα αντιβιοτικά και τα οστρακοειδή. 

Σε άλλες περιπτώσεις η αιτία που προκάλεσε την αντίδραση δεν θα είναι σαφής. Οι ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε για να βοηθήσετε, εξαρτώνται από τον βαθμό σοβαρότητας της αντίδρασης. 

Ήπια έως μέτρια αλλεργία 

Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν: 

ƒ Οίδημα του δέρματος, του προσώπου και ματιών 

ƒ Επηρμένο, συνήθως κνησμώδες, εξάνθημα («κνίδωση» ή εξάνθημα όπως από τσουκνίδα) Τι μπορείτε να κάνετε: 

ƒ Σταματήστε την έκθεση του ατόμου στην πιθανή αιτία (π.χ. διακόψτε τη λήψη του αντιβιοτικού) και ζητήστε περαιτέρω ιατρική βοήθεια 

ƒ Ενθαρρύνετε τον ασθενή να πάρει το φάρμακό του για μια αλλεργία που γνωρίζει ότι έχει 

ƒ Εάν παρουσιαστεί οίδημα του αεραγωγού ή δυσκολία στην αναπνοή, αξιολογήστε τον ασθενή για σοβαρή αλλεργική αντίδραση 

Σοβαρή αλλεργία 

Η σοβαρή αλλεργική αντίδραση, η οποία είναι γνωστή ως αναφυλαξία, είναι δυνητικά απειλητική για τη ζωή και πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα ως επείγον ιατρικό περιστατικό. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σημεία καταπληξίας , ενώ υπάρχει επίσης ο κίνδυνος απώλειας ανταπόκρισης ή καρδιακής ανακοπής. 

Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν: 

ƒ Δυσκολία στην αναπνοή ή/και θορυβώδης αναπνοή 

ƒ Διόγκωση της γλώσσας ή/και σφίξιμο στον λαιμό 

ƒ Κοιλιακός πόνος/κράμπες 

ƒ Εξάνθημα ή/και έντονη εφίδρωση 

ƒ Δυσκολία στην ομιλία ή/και βραχνή φωνή 

ƒ Τα παιδιά μικρής ηλικίας μπορεί να παρουσιάσουν ωχρότητα και να ατονήσουν. 

Τι μπορείτε να κάνετε: 

ƒ Ακολουθήστε την προσέγγιση DRS-ABCD 

ƒ Βοηθήστε τον ασθενή να ξαπλώσει σε άνετη θέση 

ƒ Βοηθήστε τον να χρησιμοποιήσει τη δική του συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης αδρεναλίνης, εάν την έχει, ή χορηγήστε εσείς την ένεση αν δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος 

ƒ Εάν δεν υπάρξει βελτίωση μετά από πέντε λεπτά, μπορείτε να χορηγήσετε μία ακόμα αυτοχορηγούμενη ένεση αδρεναλίνης, εάν υπάρχει 

 ƒ Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής θα λάβει επείγουσα φροντίδα στο νοσοκομείο


Ρωτήστε μας ..